Zakres usług

Oferujemy odkup na zasadzie cesji praw do szkody. Zajmujemy się zaniżonymi szkodami likwidowanymi z polisy OC sprawcy nie starszymi niż 3 lata od momentu zaistnienia szkody. Cały proces przeprowadzamy zdalnie bez jakichkolwiek kosztów dla Klienta, po podpisaniu umowy Klient otrzymuje należne mu pieniądze „od ręki” i nie musi poświęcać swojego cennego czasu i środków na długoletnie spory sądowe.

Możliwe jest także dochodzenie należnego odszkodowania w imieniu Klienta bez sprzedaży szkody. Wówczas wcześniej ustalone rozliczenie z odszkodujemy.pl nastąpi po wygranym procesie – w tym przypadku koszty sądowe oraz koszty procesu ponosi Klient, a my zapewniamy przygotowanie pozwu oraz reprezentację w sądzie.